GDPR

GDPR soglasje

   ŽELIM prejemati sporočila katera bodo vsebovala informacije o akcijah strani cbdolje.si
  NE ŽELIM prejemati sporočila katera bodo vsebovala informacije o akcijah strani cbdolje.si

   

  IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI PODATKI

   

  Podjetje WAYT spletna prodaja Nejc Belej Rožej s.p., Meža 156a, 2370 Dravograd(v nadaljevanju: WAYT) podaja svojim strankam (v nadaljevanju:stranke) naslednjo izjavo:

  1. Zavezujemo se in izjavljamo, da podjetje WAYT v povezavi z vašimi naročili, za dostavo pošiljk, kot upravljavec osebnih podatkov upravlja osebne podatke tretjih oseb (strank). Če je za določen namen upravljanja osebnih podatkov tudi drug subjekt, ki ni podjetje WAYT, opredeljen kot upravljavec osebnih podatkov, se v zvezi z določenim namenom upravljanja osebnih podatkov razkrije identiteto tega subjekta.
  2. Nadalje se zavezujemo in navajamo, da tako upravljanje osebnih podatkov izvajamo v skladu z zadevnimi pravili o upravljanju osebnih podatkov, opredeljenimi v Splošnih pogojih poslovanja podjetja WAYT, zlasti ob upoštevanju določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) ter nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter področne zakonodaje upoštevne pri poslovanju podjetja WAYT.
  3. Zavezujemo se, da bomo pri vsakem upravljanju osebnih podatkov ali vsaki dejavnosti obdelave osebnih podatkov ravnali popolnoma v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, in bomo enako skladnost zahtevali tudi od naših obstoječih in prihodnjih morebitnih strankah.
  4. Izjavljamo, da bo podjetje WAYT– pred začetkom upravljanja osebnih podatkov – storila vse, kar je v njeni moči, da bo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovljena pravica do pridobivanja informacij, da bi se zagotovilo, da razpolaga z jasnimi in natančnimi informacijami o upravljanju njegovih osebnih podatkov in vseh njegovih pravicah v zvezi z upravljanjem podatkov povezanih s tem in o možnostih glede pravnih sredstev, ki so mu na voljo. V okviru teh prizadevanj nameravamo urediti celoten potek obdelave podatkov tako, da bo sledljiv in preverljiv za vsakogar.
  5. Za podjetje WAYT je varstvo osebnih podatkov ključna prednostna naloga pri upravljanju osebnih podatkov, s čimer zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico da o njihovi uporabi samoodločajo. Da bi se ta cilj dosegel, zagotavljamo v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki jih zberemo. Zaradi varstva osebnih podatkov uporabljamo tudi fizičnega varovanja podatkov, s katerimi se preprečuje uničenje podatkov, vsakršna nedovoljena sprememba, vpogled, uporaba ali razpošiljanje.
  6. Nadalje izjavljamo, da bomo v vseh naših dejavnostih sodelovali le s partnerji (podizvajalci), ki ravnajo vsaj v skladu z zahtevami, navedenimi in določenimi v vsakokrat veljavnih predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

  100 % sicherer und zuverlässiger Kauf.

  Schauen Sie sich unser breites Sortiment an CBD-Produkten an.
  Einkauf
  envelope-ouserclock-oshopping-carttwitterfacebookmobileinstagramcart-arrow-down
  Košarica0
  Vaša košarica je prazna!
  Nadaljuj z nakupovanjem